Achter de muren

 

Het is indrukwekkend om je te realiseren dat elk mens een leven leidt dat door God aan hem of haar is gegeven. Door de zorgen van elke dag wil je dit wel eens uit het oog verliezen. Maar het blijft een feit. We krijgen van God levens op aarde zodat we zielsmatig kunnen groeien. En groeien betekent dat we ervaringen opdoen en op basis van deze ervaringen krijg je inzichten in jezelf en in anderen. Dit bewustwordingsproces is niet makkelijk. Omdat we nog onvoldoende inzichten hebben maken we vele fouten waardoor het leven als zwaar kan worden ervaren. Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. Veel mensen zijn teleurgesteld in hun huwelijk, anderen zijn verbitterd omdat zij hun idealen niet hebben kunnen verwezenlijken. Ook bestaat er het nodige verdriet omdat je tijdens je opvoeding of door je partner bent gekwetst. Ook is er schaamte bij mensen omdat je in je leven soms verkeerd hebt gereageerd op moeilijkheden waardoor je fouten hebt gemaakt of mensen hebt gekwetst. Deze fouten zijn gemaakt, maar doen nog steeds pijn.

Het lijkt wel of het leven twee kanten heeft. Aan de ene kant is er veel hoop en toekomst omdat ieder een leven van God heeft gekregen. Dit betekent dat ieders leven waarde heeft en een doel. Ook weten we dat we steeds bewuster zullen worden waardoor we minder fouten zullen maken. Aan de andere kant hebben we het dagelijkse leven met zijn zorgen. Het is daarom levensreddend dat God contact zoekt met mensen op aarde door het zenden van zielen die al veel verder zijn ontwikkeld. Profeten van God. Jezus de Christus is de grootste profeet die we kennen. Hij heeft de Goddelijke evolutie doorlopen en weet dus hoe je moet en kunt leven. Door Zijn manier van leven heeft Hij ons allen laten zien wat de mogelijkheden zijn van een mens. Deze zijn in positieve zin bijna onbegrensd. Jezus de Christus heeft een zeer zwaar leven geleid omdat Hij steeds werd aangevallen. Op een zeer wrede en mensonwaardige manier. Dus Hij weet als geen ander wat lijden is. Maar ondanks dit lijden heeft Hij telkens aandacht gehad voor alle mensen  en heeft Hij diepgaand uitleg gegeven over de manier waarop een mens het beste kan leven.

Zijn manier van denken, Zijn inzichten, Zijn kracht, Zijn rechte rug en barmhartige houding hebben een onuitwisbare indruk gemaakt op miljarden mensen, al duizenden jaren lang! Je kunt gerust stellen dat zelfs in de moderne maatschappij alle principes van goed en kwaad en alle wetgeving is gebaseerd op principes en ideeŽn die Hij heeft uitgedragen. Dit is dus levensreddend omdat je als mens richting en een doel nodig hebt. Dus uitleg over de moeilijke zaken in het leven zodat je weet hoe je kunt handelen en denken. Ook nu is er een Hemelse Opdracht waardoor opnieuw Goddelijke informatie van Gods Engelen door Lhyza naar ons toekomt. Informatie die we hard nodig hebben om zelfbewust te worden. De Engelen geven diepgaand inzicht in ons handelen zodat je leert begrijpen wat er met je leven gebeurt. Zij proberen daarbij onze muren af te breken. Muren van onder andere achterdocht, agressie, wantrouwen, laatdunkendheid, eigenwijsheid. De Engelen en Lhyza maken hierbij eveneens een onuitwisbare indruk omdat de negatieve houding van mensen met open vizier en met rechte rug wordt bestreden en uitgelegd. De Engelen willen de positieve krachten in elk mens verder ontwikkelen.

Tijdens de vele gesprekken die mensen met de Engelen voeren blijkt telkens weer dat mensen kwetsbare plekken hebben. Door de opvoeding of in het latere leven lopen mensen kwetsingen op. Dit zijn pijnlijke plekken in het gevoel. Zo kun je bijvoorbeeld het gevoel hebben dat je dom overkomt, of het gevoel dat veel dingen mislukken, of het gevoel lelijk te zijn, of het gevoel onzeker te zijn en dat anderen dat zien, of het gevoel niet te kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden. Gevoelens die door de Engelen worden uitgelegd en die je wellicht bij jezelf en anderen kunt herkennen. Als mensen geraakt worden in hun kwetsbare plek of denken geraakt te worden zie je vele reacties bij mensen. De een trekt zich terug, de ander wordt boos, weer een ander neemt het niet meer zo serieus. Kortom allerlei gedragingen die formeel gezien niet als positief kunnen worden beschouwd. Als je eenmaal in dit gevoel geraakt bent, hebben mensen de neiging om een muur op te bouwen, ieder doet dat op zijn eigen manier. Eenmaal achter deze muur, hoe begrijpelijk ook, kun je weinig aandacht opbrengen voor mensen om je heen. De strijd voor je eigen positie en belangen neemt de overhand, omdat je het gevoel krijgt je te moeten verdedigen. Maar de richting en het doel is door Jezus de Christus uitgelegd namelijk: 'hebt uw naaste lief'. Het doel is gesteld maar zonder uitleg is het zeer moeilijk dit doel te realiseren. Daarom zorgt God voor uitleg. De aarde is een leerschool met uitleg van Gods profeten. Engelen leren ons onze muren af te breken en te praten over je verdriet, je manier van denken, je kwetsbare plek. Op deze manier verwerk je emoties en je krijgt inzichten waardoor je je gedragingen leert begrijpen. Op basis van deze inzichten krijg je ruimte om aandacht te geven aan mensen om je heen. Deze inzichten zijn emotioneel gezien levensreddend!

 

terug naar Thema's

 

home                                                                      auteursrecht