Instappen in je leven

 

 

Instappen in je leven is volgens Gods Engelen een belangrijk thema binnen het evolutionaire proces. Hier heeft Roravyanus, de Engel die via Lhyza spreekt, onder meer het volgende over gezegd: "Wat beoog je met jezelf. Kijk je toe en wacht je af of kijk je toe en stap je in?"

Een  thema dat betrekking heeft op deze tijd, waarin we vaak verdoofd lijken door de vele negativiteit om ons heen.  We moeten constateren dat we daarbij vaak toekijken en afwachten. Door af te wachten hebben we echter geen invloed op datgene wat er om ons heen en met ons gebeurt. Langzamerhand zie je hier een kentering in komen. Voorzichtig begint een aantal mensen voor zichzelf en de ander op te komen, een vuist te maken tegen de negatieve invloeden die in onze nabije omgeving proberen de mensen stil te houden, te verdoven, om zo zelf hun eigen gang te kunnen gaan en zich bijvoorbeeld te verrijken ten koste van anderen. Als we allemaal zouden instappen heeft het kwaad geen macht, de tegenstand is dan groot genoeg.

Als we het thema nog meer op ons zelf betrekken  kunnen we ons afvragen of we de capaciteiten waarover we beschikken wel inzetten. De eerste vraag is dan: Zijn we ons  wel bewust van al onze capaciteiten? Waarschijnlijk niet. Maar hoe komen we er achter wat onze capaciteiten zijn? Misschien ook wel door in te stappen in ons leven en het leven aan te gaan, het risico te nemen om een keer tegen de lamp te lopen. Door het leven aan te gaan en in te stappen in ons leven komen we er dus achter wat onze capaciteiten zijn. En de ervaring leert dat we veelal over meer capaciteiten beschikken dan we in eerste instantie dachten. Je bewust worden van je capaciteiten maakt je een sterker mens, een mens die tegen een stootje kan. Je kent immers jezelf en weet hoe je zaken aan moet pakken.

Vervolgens heeft een wereld vol sterke, bewuste mensen zo'n grote invloed dat het kwade en negatieve om ons heen geen kans heeft zich uit te breiden, ons niet kan be´nvloeden als wij het niet willen. Wij mensen kunnen dus met elkaar bepalen hoe groot de macht van het kwaad mag worden!

De oorzaak van dat wij dit zelf kunnen bepalen vinden we ruim tweeduizend jaar geleden, toen, in een stal in Bethlehem, Jezus van Nazareth ter wereld kwam. Hij is het die de strijd aanging met het kwaad, al op zeer jonge leeftijd door altijd vanuit Liefde te functioneren. Hij is het ook die de strijd met satan aanging om het kwaad voor eeuwig aan banden te leggen waardoor wij mensen voortaan in vrijheid konden en kunnen kiezen om het kwaad niet in ons leven toe te laten. Zonder Zijn Leven en Zijn grote Liefdekracht die om de aarde heen ligt hadden wij vandaag de dag geen eigen, vrije, keuze gehad!

Gods Engelen willen heel graag dat wij tot inzicht en bewustzijn komen, dat we zien waar onze capaciteiten liggen en dat we actief instappen in ons leven. Dan kunnen wij een vuist maken tegen het kwaad en vanuit liefde met elkaar functioneren. Een Liefdevolle boodschap uit de Bron van Christus!

terug naar Thema's

 

home                                                                      auteursrecht