Kerst - bezinning, hoop en vooruitgang

 

Een licht zag ik aan de hemel staan,

Ik was verdwaald en wist niet waar te gaan,

Het licht straalde tot diep in mij,

Mijn hart werd warm en blij,

Door duisternis was ik omhuld,

En nu, met hoop gevuld.

Tweeduizend jaar geleden is een ziel op aarde geboren die de Goddelijke evolutie al had doorlopen. Zijn naam is Jezus de Christus. De indruk die Hij heeft achtergelaten met wat Hij leerde en deed is onuitwisbaar. Het is niet voor niets dat miljarden mensen in het verleden en miljarden mensen in de toekomst over Hem en Zijn woorden nadenken en Hem navolgen. De grote betekenis van Zijn leven is altijd voelbaar maar juist tijdens de Kerst heeft dit gevoel een grote impact. Over de hele wereld krijgen mensen door Zijn geboorte het gevoel vrede te willen hebben. Een gevoel van samenzijn, gemoedelijkheid, hoop en contact.

De kersttijd leidt bij mensen bewust of onbewust tot een gevoel van bezinning. De vraag van “Hoe gaat het met mij en met de mensen met wie ik leef?” klinkt daarin door. Het gevoelsmatige antwoord op deze vraag kan leiden tot een onbestemd gevoel, een gevoel van gemis of zelfs van verdriet. In de maatschappij kun je een reactie zien op dit gemisgevoel. Er zijn mensen die zeggen dat ze zich juist rond kersttijd alleen voelen en blij zijn dat ze in het nieuwe jaar weer het gewone leven kunnen oppakken. Andere mensen proberen dat gevoel van iets te missen te overstemmen door op vakantie te gaan, extra inkopen te doen, familie te bezoeken etc. Nu is hier op zich niets mis mee maar hoeveel mensen keren na familiebezoek, uitgaan of vakantie niet vermoeid en met een leeg gevoel weer naar huis?

Het oplopen van een gevoel van gemis is bij de meeste mensen geen onwil. Het is eerder een gebrek aan kennis. Kennis die in het Christendom besloten ligt. De kerk had in het overbrengen van deze kennis een grote rol moeten spelen maar ze had andere belangen en de leegloop is een duidelijk antwoord van de gewone mens op het machtsspel dat het instituut kerk in de loop van de eeuwen heeft gespeeld. Daarom is er nu opnieuw een Hemelse Opdracht waarbij Engelen van God via Lhyza de Vries mensen informatie willen geven over het leven in de Goddelijke evolutie. Kennis waarmee mensen het gemisgevoel kunnen opvullen. Het betekent in concreto dat de woorden van Jezus de Christus opnieuw worden uitgelegd zonder de mensen als zondig te bestempelen of bang te maken.

Wat is in de kern de boodschap van Jezus de Christus en de Engelen die uit Zijn Naam spreken?

Er is één God waar alles en iedereen uit voortkomt. Dus ieder mens is een ziel die voortkomt uit God. Daarom wordt in de bijbel ook gezegd dat de mens is gemaakt naar het beeld van God. Deze uitspraak is vaak stoffelijk uitgelegd, in de zin dat we letterlijk op God lijken. Maar het betekent dat elk mens zielsmatig voortkomt uit God. Het besef van deze zielmatige binding met God komt in alle tijden voor bij alle volkeren. Alle volkeren spreken van een oorsprong en een eeuwige voortgang. Het geloof dat voortkomt uit dit diep religieuze gevoel past bij de ontwikkeling van het desbetreffende volk.

Ieder mens is dus van waarde, want God heeft elke ziel met een bedoeling gemaakt. Elk mens mag zich dus waardevol voelen. Het doel hier op aarde is om gevoelsmatig te ontwikkelen. Dus weten wat goed is en niet goed is. Hierbij speelt de bijbel een grote rol. In onze maatschappij vinden daarom veel normen, waarden en wetten hun oorsprong in Gods wetten en de woorden die Jezus de Christus daarover gesproken heeft.

Op het gebied van de gevoelsmatige ontwikkeling ontbreekt bij veel mensen de nodige kennis. Mensen zijn door de manier waarop de kerk spreekt bang en argwanend geworden voor Gods Woord. Dit gevoel van argwaan is gezien de geschiedenis van het instituut kerk op zijn plaats, maar leidt er tevens toe dat veel mensen, ondanks een religieus gevoel van een eeuwige voortgang, niet meer weten waarom zij op aarde leven. En juist dit weten kan het gevoel van gemis opvullen.

De wetenschap dat elk mens van waarde is omdat hij voortkomt uit God is een fundament. Maar er is nog veel meer. Elk mens heeft een ziel en deze zielen, zoals u en ik, blijven altijd leven. Op aarde krijg je als mens veel levens om gevoelsmatige ervaringen op te doen. Het doel is immers om zielsmatig te groeien en dit kan alleen door levenservaring op te doen in verschillende situaties. Omdat er ontelbare zielen zijn, trekken zielen in groepen door de evolutie. In groepen van ongeveer zestig zielen. Dit wordt door de Engelen een familielijn genoemd. Als een mens in een gezin wordt geboren, dan komt één van beide ouders uit deze familielijn. Dus één van de ouders heb je in vele levens op aarde al vaker ontmoet. Dit betekent dus dat één van de ouders maar een half woord nodig heeft om één van de kinderen te begrijpen. Dit betekent niet per definitie dat deze ouder en het kind heel goed met elkaar kunnen opschieten. Wat het wel betekent is dat er een ziel in de buurt is die jou goed kan begrijpen. Met dit gegeven valt er genoeg te praten binnen gezinnen.

Omdat de Goddelijke evolutie is ingesteld op zielsmatige ontwikkeling is contact met andere mensen een voorwaarde om verder te kunnen. Dit contact betekent  gelegenheid krijgen om te praten over wat je werkelijk beroert, of het nu kwaadheid, teleurstelling, hoop of liefde is. Door hierover te praten krijg je reacties van anderen, zodat je leert en ontwikkelt.  Dit is waar Jezus Christus in Zijn leven voor gestreden heeft. Hij wilde het gesprek. Een gesprek over gevoelszaken, zodat een mens kan gaan leren wat goed is en wat niet.

Dit verklaart ook het gemisgevoel bij veel mensen. Hun zielscapaciteit heeft behoefte aan werkelijk contact maar ze krijgen onvoldoende gelegenheid om te praten. Dit geestelijke gemis laat zich niet opvullen door stoffelijke zaken, zoals vakantie of familiebezoek, waar slechts over oppervlakkige zaken wordt gesproken.

Belangrijke kennis om een fundament te slaan, is ook de wetenschap dat er geen eeuwige verdoemenis bestaat. De kerk en de vertalers van de bijbel hebben de bijbel uitgelegd vanuit een machtsperspectief, namelijk dat van een straffende God. Maar mensen die zelfstandig nadenken kunnen hier logischerwijs niet mee uit de voeten. Geen mens, hoe beperkt ook, zou willen dat mensen voor eeuwig in een hel zouden moeten leven. Het is dan ook een leugen dat God, een God van Liefde en vooruitgang, met voorbedachten rade mensen zou maken om hen vervolgens eeuwig pijn te laten lijden. De Engelen, die opnieuw de Woorden van Jezus de Christus uitleggen, zeggen dat er geen eeuwige verdoemenis bestaat. Na het laatste leven op aarde leeft elk mens door in de geestelijke wereld. Elk mens komt in een gebied terecht dat op dat moment past bij zijn of haar geestelijke ontwikkeling. Maar daar houdt het niet op. In de geestelijke wereld ontmoet je zielen uit je familielijn, je kunt met elkaar praten, lachen, huilen en werken, net als op aarde. De zielen leren van elkaar, juist omdat ze dezelfde geestelijke ontwikkeling hebben, en worden verder geholpen door zielen die reeds verder zijn ontwikkeld (Engelen). Dus elk mens zal verder ontwikkelen en uiteindelijk een ziel worden die voldoende kennis heeft van Gods Schepping, waarna hij of zij zich Engel mag noemen. Elk mens is dus van waarde, maar zijn waarde zal vele malen groter worden omdat hij of zij op basis van kennis en gevoel steeds meer in staat zal zijn om een ander te helpen. De Goddelijke evolutie betekent helpen en geholpen worden.

Tegen de achtergrond van deze kennis is Kerst met recht een tijd van bezinning, hoop en vooruitgang. We hopen dat we u tot nadenken hebben gestemd en zien er naar uit om u tijdens een open avond verder te vertellen over de rijkdom aan onderwerpen die door de Engelen zijn besproken.

 

terug naar Thema's

 

home                                                                      auteursrecht