Muziek

 

Er zijn Engelen om ons heen. Overal, met velen en al heel lang. Zij oefenen overal op aarde een positieve beïnvloeding uit om het  leven een hogere kwaliteit te geven. Zonder deze beïnvloeding hadden wij nooit geleefd zoals we nu kunnen doen.

Zo heeft dit ook plaats gevonden in de ontwikkeling van de muziek op aarde. Ooit is er iemand geweest die op een holle boomstam sloeg en geraakt werd door de klank. De pijl die wegschoot liet de snaar van de boog trillen, de holle rietstengel maakte een toon toen er iemand op blies. Van het een kwam het ander en in de loop van de tijd ontwikkelde de mens zo diverse instrumenten.
Grote uitvindingen zijn vaak tot stand gekomen met stimulering van Engelen. Situaties als hierboven en alles wat daar uit voortvloeide horen daarbij. Want muziek brengt een mens gevoelsmatig, emotioneel en dus geestelijk verder. En omdat God wil dat wij geestelijk groeien en bewust worden is het dus voor de hand liggend, maar tegelijk ook geweldig, dat Zijn Engelen zich hiervoor inzetten.

Hoeveel hemelse bemoeienis de ontwikkeling van de boog met één snaar tot een concertharp heeft gehad weten we niet precies, maar dat die groot is geweest  staat voor mij vast. Zo ook de ontwikkeling van vele andere prachtige instrumenten. Verfijning van klanken, klankenreeksen, subtiele melodielijnen…  alles werd en wordt ingezet voor de ontplooiende mens.

Muziek is dus ter inspiratie, maar ook door inspiratie ontstaan. Veel mensen die muziek maken kennen de ervaring dat de muziek hen meeneemt, dat ze er in opgaan, dat het hen vult. Dan voelt men zich geïnspireerd. Inspiratie kent echter verschillende vormen, gradaties in diepte. Zoals eerder gezegd, is de mens altijd al van buitenaf geïnspireerd bij het maken van muziek. Zo ook vele componisten die wij hebben gehad. De Engelen hebben  ons verteld dat veel grote componisten, zoals Bach en Beethoven, sterk werden beïnvloed door gene zijde, dus door Engelen. Ook in de Hemelen wordt muziek gemaakt. En aangezien Engelen op tal van gebieden de aarde proberen te helpen en te begeleiden, is het dus ook niet verwonderlijk dat zij de aardse componisten willen bereiken en stimuleren. Dit heeft vooral plaatsgevonden in de 18de en de 19de eeuw. In die periode zijn er vele componisten sterk beïnvloed en ook zelf speciaal op aarde wedergeboren, met als doel: de mensen muziek geven om geestelijk te kunnen groeien. Bach en Beethoven behoren daartoe  maar ook Vivaldi, Händel, Haydn, Mozart, Schubert en vele anderen. Allemaal werden ze geïnspireerd, de een meer dan de ander en waarschijnlijk ook het ene moment meer dan het andere. Maar wat de Engelen ons verteld hebben is dat de beïnvloeding groter was dan je zou denken. Neem bijvoorbeeld G.F. Händel, hij componeerde het oratorium ‘The Messiah’ in twee weken; neem het oeuvre van Mozart, dat is enorm groot, zeker als je dit afzet tegen zijn korte leven. Dit lijken menselijkerwijs  onmogelijke prestaties. Deze hebben alleen plaats kunnen vinden door enorm veel hulp en inzet van de geestelijke wereld. Je kunt dit vergelijken met het ‘automatisch schrift’, dit houdt in dat de ontvanger een pen vast houdt en dat een persoon uit de geestelijke wereld, bijvoorbeeld een Engel, de besturing van de arm van de schrijver overneemt. Op dit moment is die mens een doorgeefluik geworden van gene zijde. Dit verklaart de enorme hoge kwantiteit en kwaliteit van grote componisten.  Het is niet zo dat de componisten zelf geen inbreng hebben gehad. Integendeel, een aantal van hen is speciaal op aarde geboren met het doel muziek te brengen. Zij zijn vaak in leefmilieus geplaatst waarin ze hun talent konden ontwikkelen. Mozarts vader, Leopold Mozart bijvoorbeeld, was zelf ook muzikant en was rijk genoeg om zijn kinderen de opleiding en de opvoeding te geven die nodig waren om het talent van zijn zoon te ontplooien. Het is dus een combinatie: de randvoorwaarden werden gecreëerd en dit werd gecombineerd met  een forse inspiratie. Zo kunnen wij nu genieten van prachtige werken, eeuwen oud en tijdloos.

Sommige grote componisten waren dus feitelijk al klaar met het ‘aardse’ leven. Zij hadden alle aardse levens al achter de rug en hadden zich al enige tijd ‘aan gene zijde’ ontwikkeld. En van daaruit kwamen ze weer terug op aarde, in een extra leven, om de mensen hemelse muziek te schenken. Deze mensen hebben het geestelijk daardoor  niet altijd makkelijk gehad. Een verfijnde, hemelse ziel in een aardse leefomgeving terugplaatsen om de mensen te ontwikkelen brengt  problemen met zich mee door de opstelling van andere mensen, die nog niet zo ver waren...
De Engel Roravyanus heeft ons, via Lhyza, verteld dat Bach in zijn leven veel moeite had met de kerk. Dit was een hele belangrijke opdrachtgever voor hem, maar Bach had vaak het gevoel dat de kerkelijke autoriteiten hem niet begrepen. Of dat de kerk God niet begreep. Bach was namelijk een diep religieus mens, hij was zeer overtuigd van het bestaan van het eeuwige leven, omdat hij daar immers een zeer innig contact mee had. Naast zijn persoonlijke verfijnde afstemming werd hij intens beïnvloed door gene zijde, hij was zich hier heel erg bewust van. Dit sloot helemaal niet aan bij de kerk die dogmatisch was, mensen bang maakte en klein hield.
Over Mozart heeft Roravyanus het volgende verteld: Mozart was eigenlijk altijd in de weer, hij zat bijna nooit, en sliep bijna niet. Dit deed hij om staande te blijven. Hij had het gevoel dat als hij ging zitten, of te diep ging rusten, hij niet meer overeind zou komen. Alsof hij zou wegzinken in het aardse gevoel. Zijn leven was dus een uitputtingsslag, wat zeker bijdroeg aan zijn vroege dood.

De investering van Gene Zijde en de opoffering  van de componisten is groot geweest. Het resultaat is een schat aan muziek die de mens troost biedt, inspireert en helpt zich geestelijk te ontwikkelen.

 

 

Klik hier om muziek te beluisteren van ons eigen koor.

 

home                                                                      auteursrecht