Pasen - een tijd van bezinning

 

Met Pasen gedenken we wat het leven van Jezus de Christus betekent voor ons mensen hier op aarde. Wij zitten nog middenin het proces dat Hij al doorlopen heeft. Hij is immers als eerste ziel teruggekomen bij God, Hij heeft het gehele evolutionaire proces doorlopen en is daarmee ons lichtend voorbeeld. Vasthouden aan Zijn leven helpt ons ons proces makkelijker te doorlopen; als wij ons houden aan Zijn woorden, aan de uitleg die Hij heeft gegeven over het evolutionaire proces dan wordt ons pad lichter, makkelijker begaanbaar en vreugdevoller.

Pasen is een tijd om stil te staan bij Zijn leven, lijden en opstanding, maar het is ook een tijd van bezinning op ons eigen functioneren: hoe sta ik in het leven, hoe sta ik tegenover mijn medemens, ben ik wel de persoon die ik wl zijn? Neem ik de verantwoordelijkheid op me die bij het leven hoort? Juist met Pasen is het een moment om hiernaar te kijken, om erover te praten met je vrienden, om conclusies te trekken en naar aanleiding daarvan nieuwe besluiten te nemen.

Christus heeft 2000 jaar geleden de zonden van de wereld op zich genomen om de mensen weer op gang te helpen. De macht van het kwaad was zo groot dat de mens niet meer zelf kon kiezen voor goed of voor kwaad. Dit maakte dat het evolutionaire proces van de mensen vrijwel stil stond, of misschien zelfs achteruit ging. Doordat Jezus de Christus het kwaad overwon, kreeg Hij de sleutels van de Hemelen en hellen in handen. Vanaf dat moment konden negatief ingestelde zielen, die reeds in de geestelijke wereld leven, zich niet zomaar meer verbinden met de mensen op aarde en hen aanzetten tot dingen die niet positief zijn voor de geestelijke groei van de mens. Je kunt daarbij denken aan drank en drugsmisbruik, geweld, overmatige aandacht voor seksualiteit, etc. Deze benvloeding vanuit de hellesferen mag alleen nog plaatsvinden als de mens daar zelf voor kiest, wanneer hij zich hiervoor openstelt.

Dit betekent dat de mens weer volledig zelf mag, en kan, kiezen. Ieder mens weet in zijn hart wat goed is en wat niet.

Omdat de mens op aarde is om tot geestelijk bewustzijn te komen, betekent het ook dat hij verantwoordelijk moet zijn voor zijn woorden en zijn daden, immers: wanneer de gevolgen van een fout die je maakt niet voor jou zijn, leer je niets van die fout en zul je hem blijven maken. Dit zou de geestelijke groei belemmeren. Slechts als je ziet en voelt wat de gevolgen van je fouten zijn voor andere mensen, maar ook voor jezelf, kun je schrikken, kun je je schamen, kun je het gevoel ontwikkelen dat je het goed wilt maken en dat betekent geestelijke groei.

De gedachte dat alle zonden al bij voorbaat vergeven zijn klopt niet; het zou immers betekenen dat je er maar op los kunt leven en dat je met niemand rekening hoeft te houden. Als je om je heen kijkt, in je directe omgeving, maar ook naar de rest van de wereld, moet je concluderen dat dat nooit de bedoeling kan zijn. Het grootste deel van de ellende die je om je heen ziet komt voort uit het feit dat mensen zich uitleven en niet aan een ander wensen te denken. Waarom is er honger in de wereld, waarom zoveel ziekte, oorlog, sterfte? Hoe kan het dat mensen wekenlang dood in hun huis liggen voor ze worden gemist, hoe kan een mens z eenzaam zijn, in zon klein land, tussen 16 miljoen andere mensen? Dat kan alleen als onverschilligheid heerst, als mensen zich niet meer om elkaar bekommeren en in de eerste plaats alleen aan zichzelf denken. Hoe kun je denken dat God je die houding in dank zal afnemen? Hij zegt immers: Heb uw naaste lief als uzelf en Christus maakt dit duidelijk door te stellen dat je ook je vijanden lief hoort te hebben: het is makkelijk, zegt Hij, om de mensen lief te hebben die aardig voor je zijn, maar het gaat erom dat je leert begrip te hebben voor elk levend wezen. Ieder van ons is onderweg op het pad van zijn evolutionaire proces; we zijn allemaal geschapen uit God en daarmee allemaal gelijk. We zijn allen broeders en zusters met hetzelfde doel, namelijk: de aardse leerschool doorlopen en tot een staat van geestelijke bewustwording  komen, zodat we boven verder kunnen met ons proces, los van de stof, in de geest.

Het is een proces van vallen en opstaan, ervaringsleren; dingen die je hebt gezien, gevoeld en beleefd, blijven beter hangen dan dingen die je alleen hebt gehoord. Daarom is het ook belangrijk dat je zelf verantwoordelijk bent, omdat je dan kunt voelen en beleven of iets positief of negatief is geweest en op basis van die ervaring kun je weer nieuwe keuzes maken.

Net zoals je verantwoordelijk bent voor wat je zegt en hoe je handelt, ben je ook verantwoordelijk voor wat je denkt.

Elke gedachte is energie, elke gedachte is gevoel. Energie is geestelijk materie, niet zichtbaar, maar evengoed wel aanwezig. Met die aanwezigheid oefent die gedachte dus ook invloed uit. Positief denken genereert dus positieve energie. Bedenk dat positief denken meehelpt aan het verbeteren van de wereld. Bedenk ook dat het daarom belangrijk is wat je denkt: je bent niet alleen verantwoordelijk voor je daden, maar ook voor je woorden, en sterker nog: voor je gedachten. Veel mensen denken dat zij geen invloed hebben op hun gedachten, gedachten komen nu eenmaal zomaar in je hoofd op. Maar je kunt er wel degelijk invloed op uitoefenen. Als er een vervelende gedachte in je naar boven komt kun je zelf nagaan waar die gedachte vandaan komt, of die gedachte terecht is en f jij die gedachte wel wilt hebben. Wanneer het een gedachte is die je niet wilt hebben, dan kun je hem stoppen en hem uit je hoofd zetten, je kunt bewust kiezen om andere gedachten te hebben. Als je hier bewuster mee omgaat train je dit en krijg je controle over je eigen gedachten. Wanneer je controle hebt over je gedachten kun je dus ook zelf kiezen of jij positieve of negatieve gedachten wilt hebben en daarmee opbouwend of afbrekend bezig wilt zijn. Dit klinkt heel simpel en dat is het ook, maar behalve simpel is het ook belangrijk, want bedenk wat er gebeurt als een heleboel mensen positief gaan denken en daarmee dus positieve energie de wereld in sturen! Dan wordt het gevoel op aarde lichter en positiever en wordt het makkelijker voor mensen om positieve keuzes te maken, omdat er al een positief stimulerend gevoel om hen heen is.

Denk hier eens over na met de Paasdagen; beleef ze bewust, bedenk hoe Jezus de Christus in jouw leven een voorbeeld kan zijn en hoe jij Hem kunt steunen in Zijn strijd tegen het kwaad. Laten we proberen voor iedereen het evolutionaire proces makkelijker en aangenamer te maken; dat kan door bewust positief te denken en bewust positief te handelen!

 

terug naar Thema's

 

home                                                                      auteursrecht