Publicaties

 

De Stichting 'Uit de Bron van Christus' heeft verschillende brochures uitgegeven.

Veelal bevatten de brochures samenvattingen van lezingen van Engelen.

De brochures kunt u bestellen door te e-mailen naar bestellingen@stichtinguitdebronvanchristus.nl onder vermelding van uw naam, adres en het nummer van de brochure(s).
U kunt ook een brief sturen. Zie voor het adres 'Contact'.
Na overmaking van 5,- per brochure (incl. verzendkosten) op bankrekeningnumm
er: NL14ABNA0459957236 ten name van Stichting 'Uit de Bron van Christus' te Oudehorne krijgt u het bestelde thuisgestuurd.
Tevens zijn
deze brochures gratis te verkrijgen op de open avonden.

Brochures:
No 1: De Hemelse inzettingen, Sonja en de Apostelen. (In herdruk)
No 2: De Engelen spreken.
No 3: Genezen. (In herdruk)
No 4: De mens en zijn ontplooiing. (In herdruk)
No 5: Christelijke feestdagen.
No 6: Wedergeboren worden.
No 7: Religieus zijn - geloven

 

 

home                                                                      auteursrecht