Publicaties

De 'Stichting Uit de Bron van Christus' heeft verschillende brochures uitgegeven.

Veelal bevatten de brochures samenvattingen van lezingen van Engelen.

De brochures kunt u bestellen door te e-mailen naar bestellingen@stichtinguitdebronvanchristus.nl onder vermelding van uw naam, adres en het nummer van de brochure(s). U kunt ook een brief sturen. Zie voor het adres 'Contact'.
Na overmaking van Ä 5,- per brochure (incl. verzendkosten) op bankrekeningnummer:
45.99.57.236 ten name van 'Stichting Uit de Bron van Christus' te Oudehorne krijgt u het bestelde thuisgestuurd.

Brochures:

         No 1: De Hemelse inzettingen, Sonja en de Apostelen.

         No 2: De Engelen spreken.

         No 3: Genezen.

         No 4: De mens en zijn ontplooiing.

         No 5: Christelijke feestdagen.
 

Wetenschappelijke literatuur over de Stichting:

Dr. Lammert G. Jansma, theoloog en godsdienstsocioloog, heeft zes jaar lang onderzoek gedaan naar de religieuze beweging rond Lhyza.

Hij heeft informatie van en over de Stichting verzameld en bestudeerd, tientallen vraaggesprekken en ook tientallen informele gesprekken gevoerd met leden van de beweging, interviews met ex-leden en anderszins betrokkenen gehouden en verder ook lezingen, studieavonden en open avonden van de Stichting bijgewoond en archiefstukken doorgenomen.

Hij heeft zowel in het Nederlands als in het Engels artikelen over de beweging geschreven. Hij is bezig met een boek over de beweging.

 

Nederlandstalige artikelen van de heer Jansma zijn:

1) Genezen als teken. Leer en organisatie van de religieuze beweging rond mevrouw Sonja de Vries.
Sociale wetenschappen 46e jg., nr. 2, 2003, 62-74.

Dit tijdschrift is per 2005 opgeheven. Het nabestellen van (kopieŽn van) artikelen uit alle jaargangen van het tijdschrift Sociale Wetenschappen is alleen nog via de normale weg (via bibliotheken en interbibliothecair leenverkeer) mogelijk.

 

2) Beweging en omgeving: de receptie van een profetische beweging in een dorp in Friesland.
Religie & Samenleving 1e jg., nr. 1, (mei) 2006, 26-41.

Via http://www.eburon.nl/religieensamenleving/  zijn losse nummers van dit tijdschrift te bestellen.

 

home                                                                     auteursrecht