De Open Avonden gaan voorlopig niet door.

Hartelijk welkom op de site van de Stichting 'Uit de Bron van Christus'.
Er vindt op dit moment een Hemelse Opdracht plaats die voortbouwt op datgene wat Jezus de Christus ons 2000 jaar geleden heeft gebracht.

Deze Hemelse boodschap wordt naar de mensen op aarde gebracht door Engelen.

De Engelen spreken door Lhyza - de naam, die Sonja de Vries van de Engelen heeft gekregen - en zij geven ons zeer waardevolle informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals Christendom, het doel van het leven, het leven na dit leven, reļncarnatie, gezondheid, opvoeding van kinderen, muziek, huwelijk en relaties. De Hemelse norm die de Christus in praktijk bracht, wordt aan de hand van deze onderwerpen opnieuw aan de mensen uitgelegd.

Wij zorgen er met onze Stichting voor dat datgene wat de Engelen vertellen voor iedereen toegankelijk wordt door middel van open avonden, het 'Kontaktblad', brochures, gesprekken met mensen en deze website.

Wij willen u graag informeren over wie Engelen zijn, hoe zij door een mens kunnen praten en waarom zij op dit moment contact willen hebben met de mensen. Als u vragen hebt of gewoon meer wilt weten over een bepaald onderwerp, kunt u dit via de post of via e-mail aan ons doorgeven. Zie 'Contact'.

Wij hopen dat de inhoud van deze site u raakt en stof tot nadenken geeft.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van Stichting 'Uit de Bron van Christus'


© Stichting Uit de Bron van Christus
Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en het gebruik van de vormgeving van deze site, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van het bestuur van Stichting 'Uit de Bron van Christus' c.q. rechthebbende.

home