Historie

Zoals de Engelen ons verteld hebben, begint de geschiedenis van de Hemelse Opdracht, die momenteel op aarde plaatsvindt, op 12 augustus 1798 met een boodschap uit de hoogste Goddelijke sferen; dat Moeder Aarde opnieuw gestimuleerd moest worden door een Hemelse zendeling. Het doel van dit Hemelse initiatief was de mensheid opnieuw een kans te geven de God aller tijden te leren gehoorzamen.

Na een voorbereiding vanuit de voor ons onzichtbare wereld, heeft zich medio 1983 een bijzondere gebeurtenis voltrokken. Een Engel, die zich bekend maakte als Elendras, maakte contact met Lhyza. Concreet: het lichaam en de stembanden van Lhyza werden door de Engelen gebruikt om aan haar duidelijk te maken dat er iets bijzonders gaande was. Wat haar overkwam wordt in de Bijbel beschreven in de hoofdstukken die over de profeten gaan. In bijbelse zin is Lhyza een profeet.

Vanaf 1983 kwamen steeds meer mensen voor een gesprek of voor een genezing in De Rijp, de toenmalige woonplaats van Lhyza. In 1984 werd gestart met het geven van lezingen op andere plaatsen in Nederland.

Tijdens de lezingen werd vooral gesproken over de hoofdlijnen in de Schepping, de plaats van de Christus daarin en de ondersteunende taken die de Engelen verzorgen. Maar ook is er veel toegelicht over onder meer voeding, hygiŽne, huwelijk en relaties.

Om het werk van Lhyza te ondersteunen is op 4 juli 1986 de Stichting 'Uit de Bron van Christus' opgericht. Deze draagt sinds die tijd de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse organisatie.
De benoeming van de eerste apostelen vond plaats op 29 augustus 1986. In 1987 heeft de stichting een accommodatie aangeschaft in Oudehorne.
Sindsdien worden apostelen middels lezingen opgeleid. Naast deze trainingen is zingen een goede basis om je gevoel te ontwikkelen. Vanaf het begin is hier aandacht aan besteed. Dat heeft er toe geleid dat binnen de Stichting een viertal koren is ontstaan dat wereldlijke en geestelijke liederen ten gehore brengt.

Voorts vinden er genezingen plaats door de Engelen, die menselijkerwijs niet verklaarbaar zijn. Tegen die achtergrond zijn er gesprekken geweest met medici, maar deze hebben niet geleid tot verdere onderzoeken.

In 1986 is begonnen met het uitgeven van een eigen periodiek: het 'Kontaktblad'.
In hetzelfde jaar zijn er ook bijbellezingen gestart.

In 1989 is besloten om de kerken in Friesland te bezoeken. De Engelen hebben uitgelegd, dat het een Goddelijke verplichting is, om je als zendeling eerst tot de kerken te wenden. Na circa zeven jaar kerkbezoek was aan die Goddelijke verplichting voldaan en sindsdien richten de apostelen zich op alle mensen door middel van het houden van open avonden.

Als antwoord op negatieve artikelen in de kranten over de stichting werd in november 1992 huis aan huis een brief bezorgd in heel Friesland. In ťťn week werden ongeveer 200.000 brieven bezorgd. Door middel van deze brieven werd nogmaals het grote belang van De Hemelse Opdracht aan de orde gebracht.

Om de persoonlijke bewustwording en ontplooiing te stimuleren zijn er in de afgelopen 30 jaar lezingen, trainingsweekenden en trainingsweken voor de steeds groter wordende apostelgroep georganiseerd.

Met Pasen 2007 is de website van de stichting gestart om een breder publiek te kunnen informeren.

 

Organisatiestructuur


Op 4 juli 1986 is de Stichting  ĎUit de Bron van Christusí opgericht. Het bestuur, de Raad van Zeven, bestaat uit zeven bestuursleden. Elk bestuurslid geeft (mede) sturing aan een van de vijf subgroepen. De subgroepen staan onder leiding van een coŲrdinator en hebben een eigen taak/werkgebied. Het gaat om de volgende subgroepen:
 

a. Externe Contacten Houdt zich onder andere bezig met het organiseren van open avonden, publiceren van informatiemateriaal en het onderhouden van de website.
b. Kontaktblad Heeft als taak het uitgeven van ons ĎKontaktbladí.
c. Zorg voor de mens Organiseert interne activiteiten zoals vieringen in het kader van Christelijke feestdagen, het Avondmaal, kooruitvoeringen, huwelijksvieringen.
d. Eigen voorzieningen Zorgt voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en terreinen.
e. FinanciŽn en administratie Beheert de financiŽn en verzorgt de administratie.

 

home                                                                      auteursrecht