Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Stichting ‘Uit de Bron van Christus’.

Er vindt op dit moment een Hemelse Opdracht plaats. Gods Engelen vragen, door hun instrument Lhyza, opnieuw nadrukkelijk aandacht voor de Boodschap die Jezus de Christus 2000 jaar geleden heeft gebracht. Wat de Engelen vertellen maakt duidelijk wat de Hemelse norm is, die door de Christus in praktijk gebracht werd, en wat die voor de mensen betekent.

De Engelen spreken over Gods Plan, het Christendom, het doel van het leven, het leven aan Gene Zijde en het proces van leven na leven. Met de overdracht van deze kennis en inzichten worden de mensen gestimuleerd om meer in overeenstemming met Gods wetten te gaan leven, zich geestelijk te ontplooien.

De Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ zorgt ervoor dat wat de Engelen vertellen voor iedereen toegankelijk wordt door middel van brochures, gesprekken met mensen, informatieavonden, het ‘Kontaktblad’, en deze website.