Het begin van de Hemelse Opdracht

Zoals de Engelen ons verteld hebben, begint de geschiedenis van de Hemelse Opdracht, die momenteel op aarde plaatsvindt, op 12 augustus 1798 met een boodschap uit de hoogste Goddelijke sferen: Moeder Aarde moet opnieuw gestimuleerd worden door een Hemelse zendeling. Het doel van dit Hemelse initiatief is de mensheid opnieuw een kans te geven de God aller tijden te leren gehoorzamen.

Na een voorbereiding vanuit de, voor ons onzichtbare, wereld, heeft zich medio 1983 een bijzondere gebeurtenis voltrokken. Een Engel, die zich bekend maakte als Elendras, maakte contact met Lhyza. Concreet: het lichaam en de stembanden van Lhyza werden door de Engelen gebruikt om aan haar duidelijk te maken dat er iets bijzonders gaande was. Wat haar overkwam wordt in de Bijbel beschreven in de hoofdstukken die over de profeten gaan.

Vanaf 1983 kwamen steeds meer mensen voor een gesprek of voor een genezing in De Rijp, de toenmalige woonplaats van Lhyza. In 1984 werd gestart met het geven van lezingen op andere plaatsen in Nederland.

Tijdens deze lezingen werd gesproken over de Schepping en de plaats van de Christus daarin en werd uitleg gegeven over de leefregels die de Christus ons heeft gebracht en voorgeleefd en over hoe een mens in de evolutie zijn ziel, zijn karakter opbouwt zoals dat door God is bedoeld.