Brochures

De Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ heeft verschillende brochures uitgegeven.

De brochures bevatten artikelen over wat de Engelen, door hun instrument Lhyza, hebben gezegd en uitgelegd.

Momenteel zijn er twee brochures verkrijgbaar, namelijk ‘Leven na Leven’ en ‘Religieus zijn – geloven’.

De brochures kunt u bestellen door te e-mailen naar bestellingen@stichtinguitdebronvanchristus.nl , onder vermelding van uw naam, adres en de titel van de brochure(s).
U kunt ook een brief sturen. Zie voor het adres ‘Contact’.
Na overmaking van € 5,00 per brochure op bankrekeningnummer: NL14ABNA0459957236, ten name van: Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ te Oudehorne, krijgt u de bestelde brochure(s) thuisgestuurd.

De brochures zijn gratis te verkrijgen op de open avonden.