Het symbool van Stichting ‘Uit de Bron van Christus’

Dit is het symbool, of zinnebeeld, van de Stichting ‘Uit de Bron van Christus’. Het is een kruis in een cirkel. Dit symbool, en de betekenis ervan, heeft de Stichting ontvangen van Andréüs, de Engel uit de zevende lichtsfeer, die mede de leiding heeft bij de Opdracht, door Lhyza.

De cirkel is het Goddelijke Al, zonder begin en einde, de levenscirkel. Het kruis heeft betrekking op het leven en lijden van Jezus de Christus. Het kruis steekt met een punt door de cirkel heen en de andere uiteinden van het kruis raken de cirkel niet. De doorbreking van de cirkel betekent, dat door het leven en lijden van Jezus de Christus, voor ons de mogelijkheid aanwezig is, om je eigen cirkel te doorbreken en ons te ontplooien en naar het Licht toe te groeien.