Open avonden

De Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ organiseert sinds 1992 open avonden (informatieavonden) in de provincie Friesland om iedereen de mogelijkheid te bieden kennis te nemen van de boodschap die Gods Engelen ons brengen door hun instrument Lhyza. Deze boodschap is voor alle mensen!

Om de mensen uit te nodigen naar een open avond bij hen in de buurt te komen wordt er binnen de bebouwde kom huis aan huis een uitnodigingsbrief bezorgd en in huis-aan-huisbladen advertenties geplaatst.

Op een open avond vertelt een forum van vier mensen, met uiteenlopende achtergronden, over hun ervaringen met Gods Engelen. Ze vertellen wat je van de Engelen kunt leren en wat de invloed daarvan is op je leven. Hierbij kan een breed scala aan onderwerpen ter sprake komen zoals: het doel van het leven, het Christendom, leven na leven, de betekenis van Jezus de Christus, relaties, opvoeding, gezondheid en beroepskeuze.
Op een open avond is ook ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.

U bent van harte welkom!

Door hier te klikken gaat u naar onze agenda waarin alle open avonden staan vermeld.