Thema’s

Iedereen kan in zijn hart de band met het Goddelijke voelen. Altijd en op elk moment kun je contact maken met het Hogere. Allemaal zijn we religieus, omdat we als vonkjes van God zijn ontstaan en via de Goddelijke evolutie naar Hem terugkeren. Op deze weg terug naar God maken we vele levens mee. Het is een enorm leerproces waarin we heel veel (gevoels)ervaringen opdoen. In dit proces gaat het om geestelijke groei, ontwikkeling van de ziel. Voor deze ontwikkeling is wat Jezus de Christus voor alle zielen heeft gedaan van fundamentele betekenis. Dat weten, dat voelen en gedenken is een geweldige stimulans om je in te zetten voor de geestelijk groei van iedereen.

De Engelen die door Lhyza spreken hebben heel veel informatie en uitleg gegeven over allerlei onderwerpen die met dit evolutionaire proces te maken hebben.

Onderstaande thema’s zijn bedoeld om de informatie over deze onderwerpen met u te delen. Wat de Engelen vertellen is voor iedereen.

Religieus zijn – geloven
Christelijke gedenkdagen
Uit de Bijbel
Leven na leven
De geestelijke wereld