De Engelen en Muziek

Er zijn Engelen om ons heen. Overal, met velen en al heel lang. Zij oefenen overal op aarde een positieve beïnvloeding uit om het leven een hogere kwaliteit te geven. Zonder deze beïnvloeding hadden wij nooit geleefd zoals we nu kunnen doen.

Zo heeft dit ook plaats gevonden in de ontwikkeling van de muziek op aarde. Ooit is er iemand geweest die op een holle boomstam sloeg en geraakt werd door de klank. De pijl die wegschoot liet de snaar van de boog trillen, de holle rietstengel maakte een toon toen er iemand op blies. Van het een kwam het ander en in de loop van de tijd ontwikkelde de mens zo diverse instrumenten.

Grote uitvindingen zijn vaak tot stand gekomen met stimulering van Engelen. Situaties als hierboven en alles wat daar uit voortvloeide horen daarbij. Want muziek brengt een mens gevoelsmatig, emotioneel en dus geestelijk verder. En omdat God wil dat wij geestelijk groeien en bewust worden is het dus voor de hand liggend, maar tegelijk ook geweldig, dat Zijn Engelen zich hiervoor inzetten.

Om de muziek bij de mens te brengen was het niet alleen nodig om musici en componisten te stimuleren, ook de muziekinstrumenten moesten tot een bepaald niveau worden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van een trillende boogsnaar tot een concertharp is veel begeleiding geweest. Ook de ontwikkeling van vele andere prachtige instrumenten is begeleid. Verfijning van klanken, klankenreeksen, subtiele melodielijnen; alles werd en wordt ingezet voor de ontplooiende mens.

Muziek is dus ter inspiratie, maar ook door inspiratie ontstaan. Veel mensen die muziek maken kennen de ervaring dat de muziek hen meeneemt, dat ze er in opgaan, dat het hen vult. Dan voelt men zich geïnspireerd. Inspiratie kent echter verschillende vormen, gradaties in diepte. Zoals eerder gezegd, is de mens altijd al van buitenaf geïnspireerd bij het maken van muziek. Zo ook vele componisten die wij hebben gehad. De Engelen hebben ons verteld dat veel grote componisten, zoals Bach en Beethoven, sterk werden beïnvloed door gene zijde, dus door Engelen.

Ook in de Hemelen wordt muziek gemaakt. En aangezien Engelen op tal van gebieden de aarde proberen te helpen en te begeleiden, is het dus ook niet verwonderlijk dat zij de aardse componisten willen bereiken en stimuleren. Dit heeft vooral plaatsgevonden in de 17e, de 18e en de 19e  eeuw. In die periode zijn er vele componisten sterk beïnvloed en ook zelf speciaal op aarde wedergeboren, met als doel: de mensen muziek geven om geestelijk te kunnen groeien

Sommige grote componisten waren dus feitelijk al klaar met het ‘aardse’ leven. Zij hadden alle aardse levens al achter de rug en hadden zich al enige tijd ‘aan gene zijde’ ontwikkeld. En van daaruit kwamen ze weer terug op aarde, in een extra leven, om de mensen hemelse muziek te schenken. Deze mensen hebben het geestelijk daardoor niet altijd makkelijk gehad. Een verfijnde, hemelse ziel in een aardse leefomgeving terugplaatsen om de mensen te ontwikkelen brengt problemen met zich mee door de opstelling van andere mensen, die nog niet zo ver waren…

Het is daarmee ook een overtuigend bewijs dat God de zielen op aarde blijft voeden met wat goed is voor hun ontwikkeling. Er is Hemelse muziek naar de aarde gebracht om de mensen te troosten, blij te maken, tot nadenken te stemmen, tot gevoel te brengen en om mensen te stimuleren om ook hun talenten in te zetten!