Categorie Uit de Bijbel

Het nieuwe leven

‘Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’         1 Petrus 1: 14-16 Deze woorden… Lees verder »

In Gethsémané

Jezus voelt dat het einde van Zijn leven op aarde nadert. Vooral de hogepriesters van de Joden zijn er op uit om Hem te doden. Zelfs Zijn eigen discipelen zullen Hem verloochenen, zoals Hij Petrus voorspelde. ‘Vervolgens ging Jezus met Zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsémané genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, Ik ga daar bidden.’ Hij… Lees verder »