Kontaktblad

De Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ is opgericht om het werk van Lhyza te ondersteunen door er voor te zorgen dat alle mensen de gelegenheid krijgen kennis te nemen van de Hemelse Opdracht. Hiertoe worden al sinds 1992 open avonden (informatieavonden) georganiseerd: zie ‘open avonden‘. Deze kennis wordt ook via het ‘Kontaktblad’ doorgegeven.

Het ‘Kontaktblad’ verschijnt vier keer per jaar en wordt toegestuurd aan iedereen die jaarlijks €16,- of meer doneert aan de Stichting. Losse nummers kosten €5,-.

Kontaktbladen kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar bestellingen@stichtinguitdebronvanchristus.nl, onder vermelding van “Los nummer Kontaktblad” en uw naam en adres. Na overmaking van € 5,- op bankrekeningnummer NL14ABNA0459957236, ten name van Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ te Oudehorne, krijgt u het laatst verschenen Kontaktblad thuisgestuurd.

Als u zich op het ‘Kontaktblad’ wilt abonneren, dan kunt u een e-mail sturen naar bestellingen@stichtinguitdebronvanchristus.nl, onder vermelding van “Abonnement Kontaktblad” en uw naam en adres. Na overmaking van uw bijdrage op bankrekeningnummer NL14ABNA0459957236, ten name van Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ te Oudehorne, krijgt u het laatst verschenen Kontaktblad als eerste thuisgestuurd.

Op de open avonden zijn enkele recente nummers van het Kontaktblad gratis te verkrijgen.

Voor vragen over bovenstaande kunt u de Stichting een e-mail sturen of bellen.
Het e-mailadres van de Stichting is: info@stichtinguitdebronvanchristus.nl
Het telefoonnummer is: 0513 542211 (op werkdagen tussen 8:00 uur en 17:00 uur)
U kunt ook een brief sturen. Klik hier voor de contactgegevens.