Geschiedenis van de Stichting ‘Uit de Bron van Christus’

Om het werk van Lhyza te ondersteunen is op 4 juli 1986 de Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ opgericht. Deze draagt sinds die tijd de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse organisatie.
De benoeming van de eerste apostelen vond plaats op 29 augustus 1986. In 1987 heeft de stichting een accommodatie aangeschaft in Oudehorne.
Sindsdien worden apostelen middels lezingen opgeleid. Naast deze trainingen, is zingen een goede basis om je gevoel te ontwikkelen. Vanaf het begin is hier aandacht aan besteed. Dat heeft er toe geleid dat binnen de Stichting een viertal koren is ontstaan dat wereldlijke en geestelijke liederen ten gehore brengt.

Voorts vinden er genezingen plaats door de Engelen, die menselijkerwijs niet verklaarbaar zijn. Tegen die achtergrond zijn er gesprekken geweest met medici, maar deze hebben niet geleid tot verdere onderzoeken.

In 1986 is begonnen met het uitgeven van een eigen periodiek: het ‘Kontaktblad’.
In hetzelfde jaar zijn er ook Bijbellezingen gestart.

In 1989 is besloten om de kerken in Friesland te bezoeken. De Engelen hebben uitgelegd, dat het een Goddelijke verplichting is om je, als zendeling, eerst tot de kerken te wenden. Na circa zeven jaar kerkbezoek, was aan die Goddelijke verplichting voldaan en sindsdien richten de apostelen zich op alle mensen, door middel van het houden van open avonden.

Als antwoord op negatieve artikelen in de kranten over de stichting, werd, in november 1992, huis aan huis een brief bezorgd in heel Friesland. In één week werden ongeveer 200.000 brieven bezorgd. Door middel van deze brieven werd nogmaals het grote belang van De Hemelse Opdracht aan de orde gebracht.

Om de persoonlijke bewustwording en ontplooiing te stimuleren, zijn er, de afgelopen 30 jaar, lezingen, trainingsweekenden en trainingsweken voor de, steeds groter wordende, apostelgroep georganiseerd.

Met Pasen 2007 is de website van de stichting gestart om een breder publiek te kunnen informeren.