Christelijke gedenkdagen

Door Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ wordt heel bewust aandacht besteed aan Kerst, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.  Wij noemen deze dagen heel bewust gedenkdagen omdat die benaming voor ons gevoel veel beter weergeeft wat deze dagen inhouden.

De geboorte van  de Christus was  een zeer bijzondere, feestelijke gebeurtenis. De omstandigheden waarin Hij ter wereld kwam, in een stal achteraf, onder erbarmelijke omstandigheden, pas geboren en meteen op de vlucht moeten, omdat anderen je naar het leven staan, waren heftig.  Zijn verdere leven was heel zwaar, hij heeft voortdurend moeten strijden om Zijn werk te volbrengen. De Christus is zelfs gekruisigd! Als je met Pasen Zijn overwinning op het kwaad herdenkt, hoor je goed te beseffen dat er een onmenselijk lijden aan vooraf is gegaan.  Dan buig je je hoofd en ga je erover nadenken, ga je proberen te doorgronden wat daar heeft plaatsgevonden en waarom het zo belangrijk is, ga je nadenken over hoe jij zelf in het leven staat en hoe je Zijn inzichten kunt toepassen op jouw dagelijks bestaan, in de omgang met je medemens.

Op de gedenkdagen komen de mensen van Stichting Uit de Bron van Christus, bij elkaar en gedenken de gebeurtenissen die bij de betreffende gedenkdag horen. Ze praten met elkaar over wat heeft plaatsgevonden en wat dat voor een ieder individueel én voor de mensheid als geheel betekent. Ook wordt er een bij de gedenkdag passend religieus muziekstuk, een oratorium of een ander muziekstuk met een Bijbelse achtergrond, uitgevoerd door één van de koren van de Stichting.