De uitnodigingsbrief

Hieronder leest u de brief die wordt bezorgd om de mensen uit te nodigen voor een bezoek aan een open avond. De brief wordt huis aan huis bezorgd in de provincie Friesland.

Open avonden van de stichting ‘Uit de Bron van Christus’

Beste mensen,

De Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ is een geloofsgemeenschap die als doel heeft het Woord van God, geopenbaard door instrumenten in Zijn dienst, te verbreiden onder de mensen. Al ruim 35 jaar brengen de Engelen uit God door hun instrument Lhyza kennis uit de Hemelen aan de mensen. Het is voor het welzijn van de mensen heel belangrijk dat deze informatie aan hen wordt gegeven. Met deze brief willen we u graag laten weten wat de Engelen hebben verteld en uitgelegd over de Goddelijke evolutie en u uitnodigen voor een informatieavond over dit thema.

Mensen hebben een lichaam en een ziel. Ons lichaam is stoffelijk en hoort bij de aarde. Onze ziel is geestelijk, onsterfelijk. Er is één God, de Schepper van al wat is en wij komen allen voort uit die ene God; wij zijn allen een vonkje van God.

Alle zielen ontwikkelen zich via de Goddelijke evolutie. Een groots proces van leven na leven om uiteindelijk terug te keren naar God. Niemand uitgezonderd. Wat een perspectief! Uiteindelijk komt het goed voor ons allemaal; er bestaat geen eeuwige verdoemenis. Wat een groots en rechtvaardig gebeuren!

In al onze levens beleven we heel veel met álle daarbij behorende gevoelens.
We hebben in de evolutie te maken met voorspoed en tegenspoed, gezondheid en ziekte, vrede en oorlog en goed en kwaad. Alles wat wij beleven doet iets met ons.

Door de evolutie ontwikkelen we geestelijk steeds verder, zijn we steeds beter in staat het goede te doen, de goede keuzes te maken. Laten we dat beseffen en doorgeven. We kunnen daarbij veel voor elkaar betekenen. Help altijd je medemensen om te ontwikkelen. Er zijn ook weer mensen die jou helpen geestelijk te groeien.

Jezus de Christus heeft gestreden voor ons allemaal en ervoor gezorgd dat alle mensen die snakken naar behoud, toekomst en veiligheid, de kans krijgen om ervoor te kiezen het goede te doen; elke dag. De Christus is teruggekomen naar de aarde om de geestelijke, gevoelsmatige ontwikkeling van de mensen positief te stimuleren. Het was ontzagwekkend zwaar, maar Hij heeft het volbracht. Hij werd gekruisigd, maar Hij heeft gewonnen. Hij brak de macht van het kwaad door het te weerstaan en Hij bracht het christendom. Hierdoor konden de mensen zich weer op de Hemel richten.

In deze tijd is Lhyza instrument van Gods Engelen. Door haar spreken de Engelen en geven zij kennis en inzicht om de geestelijke ontwikkeling van de mensen weer te stimuleren en de Christus na te volgen. Bijzondere genezingen zijn het bewijs dat dit een Hemelse Opdracht is. Wat we in deze brief schrijven is ons verteld en uitgelegd door Gods Engelen. Door wat wij van de Engelen hoorden en aan den lijve hebben ervaren viel voor ons alles op zijn plaats en zijn wij ervan overtuigd geraakt en weten zeker dat dit de waarheid is.

We willen graag onze ervaringen met de Engelen en de kennis en de inzichten die we van hen ontvangen, kenbaar maken. Mocht u naar aanleiding van deze brief meer willen weten, dan kunt u de website van de Stichting raadplegen: www.stichtinguitdebronvanchristus.nl, ons bellen (0513542211) of ons mailen (info@stichtinguitdebronvanchristus.nl).

Er worden op diverse plaatsen in Friesland open avonden georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd om deze avonden bij te wonen.
Zie daarvoor onze vernieuwde website stichtinguitdebronvanchristus.nl.

Met vriendelijke groet,
Stichting ‘Uit de Bron van Christus’