Bidden

Als mens kun je contact maken met het Hogere, met de goddelijke wereld, door te bidden. Via een gebed kun je de Hemelen om raad vragen wanneer je vragen hebt waar je niet uitkomt. Ook kun je door middel van een gebed energie opdoen, wanneer het je daaraan ontbreekt. Je kunt God laten weten dat je in nood bent, maar ook dat je blij bent. Door een gebed kun je je zorgen delen met God, maar Hem ook je dankbaarheid tonen.
Er zijn dus vele redenen waarom een mens zou willen bidden.

Hoe kan het dan dat veel mensen er niet toe komen om te gaan bidden? Veel mensen worden grootgebracht met het idee het te moeten maken in de maatschappij, maar ook met het idee dat je dat vooral allemaal zelf moet doen. Het individu staat op de voorgrond en als je het wilt maken, kun je niet te veel rekening houden met andere mensen, tenzij het mensen zijn die je kunt gebruiken in je klim omhoog. Als selfmade man regel je zelf je zaakjes en bepaal je zelf hoe je leven eruit moet zien en waar je je mee bezig wilt houden.

Daarnaast speelt het feit dat veel mensen niet meer opgroeien met een geloof een rol. In deze gevallen is het voor te stellen dat God niet de eerste is waar je als mens aan denkt wanneer je het moeilijk hebt en raad nodig hebt.

Mensen die wel met het besef van God zijn opgevoed, hebben vaak te maken met kerken die een bepaald Godsbeeld uitdragen. Sommige kerken zien God met name als een straffende God, andere kerken zien Hem vooral als iemand die je zonden vergeeft als je in Hem gelooft. Je hoort te weinig in de kerk dat je echt contact kunt maken met God en dat je daadwerkelijk met Hem in gesprek kunt. De kerk geeft ons vaak het idee dat God ver van ons weg staat. Maar is dat zo? Is God ver weg? Het antwoord daarop is: Nee! God is overal om ons heen want alles komt voort uit God. Elk mens is uit God geschapen en daarmee rechtstreeks verbonden met de enorme Goddelijke Kracht.

Door eerder genoemde oorzaken zijn veel mensen zich niet meer bewust van hun binding met God, maar dat betekent niet dat Hij er niet meer is. Je hoeft je als mens er maar op in te stellen en je kunt het voelen. Wanneer je vanuit je hart probeert te voelen naar God, zal Hij je zeker laten merken dat Hij er is. Een goede manier om dit contact te voelen is door te gaan zitten met een rechte rug. Als je je ogen sluit en je openstelt, voel je iets gebeuren bij je kruin. Via je kruin kun je het aanknopingspunt met de Hemelse energieën zoeken; je voelt vanzelf wanneer de verbinding er is en wanneer je je openstelt en je dankbaarheid en liefde opzendt naar de Schepper, zul je voelen hoe de energieën naar binnen stromen. Dit is dezelfde koppeling via welke de mens elke nacht vanuit de Goddelijke kosmos wordt ‘opgeladen’ wanneer hij ligt te slapen.

De Engelen raden ons aan om te bidden. Het contact met God en de hemelen kan de mens op aarde bijstaan in het dagelijks leven, het kan je leven verzachten, en dat is nodig, want het leven is soms al zwaar genoeg. Er is niet één mens op de wereld die een makkelijk leven heeft, al lijkt het soms wel zo. Elk leven dient om te leren, om gevoelens te leren kennen en om geestelijk tot bewustzijn te komen. Door verbinding te maken met God, krijg je als mens meer zicht op je leven en meer energie om dat te doen wat nodig is. Contact met het Hogere maakt je los van je aardse bestaan en doet je inzien dat het bestaan hier op aarde tijdelijk is en dat er na het aardse leven nog een hele wereld op je wacht. Als je je hiervan bewust wordt, ga je beseffen dat je je leven hier op aarde op een andere manier kunt gebruiken. Namelijk dat je het bewust kunt gebruiken om geestelijk tot ontwikkeling te komen. Als je doorkrijgt dat het aardse stof is, en dat je hierna in het geestelijk leven verder gaat, kun je de problemen in het leven wat makkelijker dragen. Je gaat beseffen dat het belangrijker is om geestelijk te groeien, dan om ‘aardse schatten’ te verzamelen; je kunt ze immers toch niet meenemen na je aardse leven. Daar telt alleen je zielscapaciteit.

Wanneer je gaat bidden is het belangrijk dat je dit vanuit je hart doet. Je gebed moet oprecht zijn, jouw waarheid zit in je hart en het is dan ook de enige manier om contact te krijgen met het Hogere. Bidden is eigenlijk het binnenstebuiten keren van je ziel naar God; Hij is je Schepper en kent je door en door. God weet waar je mee loopt, wat je nood is, en juist omdat Hij het al weet hoef je niets achter te houden en kun je je ontlasten. Je kunt dus ook negatieve eigenschappen van jezelf aan Hem voorleggen en bespreken. Zend hierbij je hoop op naar God en je zult krijgen wat je nodig hebt. Hierbij is het goed eraan te denken dat God weet wat je nodig hebt en dat is vaak iets anders dan je zelf in gedachten hebt. Hierdoor kan het lijken dat ons gebed niet wordt verhoord. Dat heeft te maken met het feit dat de mens over het algemeen aards, stoffelijk denkt, terwijl je van God een geestelijk antwoord krijgt.

Als je een gebed opgezonden hebt naar God, wacht dan ook op het antwoord. Als je in het dagelijks leven iemand een vraag stelt wacht je toch ook op een antwoord? Neem de tijd en luister en voel wat er naar je toe komt, want er komt altijd antwoord. Luister en voel met een open hart en onbevooroordeeld. Mensen vergeten vaak op antwoord te wachten, ze doen hun gebed, sluiten het af en gaan vervolgens door met waar ze mee bezig waren. Maar hoe moet God je dan antwoord geven? Veel mensen geloven niet dat zij echt antwoord zullen krijgen en wachten er daarom ook niet op, of ze denken dat God het wel regelt, maar ook hier geldt dat je als mens zelf verantwoordelijk bent. Geef God de kans je antwoord te geven, open je hart daarvoor en ga het contact aan. Dit zijn de momenten waarop je als mens geestelijk kunt groeien, omdat God je in gevoel een antwoord geeft.

Het grote voorbeeld voor ons mensen vinden wij in Jezus de Christus. Niet alleen leerde Hij ons het ‘Onze Vader’; Hij liet ons ook zien dat Hij tijdens Zijn leven hier op aarde continu in contact was met God. Hij sprak vanuit God en was voortdurend in verbinding met de hemelse sferen. In de hof van Gethsemané bad Hij tot God, Hij ging met Hem in overleg over wat Hem te wachten stond en dat gaf Hem de kracht en de moed om toch weer door te zetten, terwijl Hij wist wat Hem zou gaan overkomen. Zelfs tijdens Zijn verschrikkelijke kruisdood bleef Christus in contact met Zijn Hemelse Vader; ook toen bad Hij nog tot God, waar Hij zoveel kracht uit putte dat Hij zelfs toen nog oog kon hebben voor de mensen om Hem heen.

Hij heeft ons voorgeleefd hoe we in contact kunnen zijn met onze Hemelse Vader.