Het leven in de geestelijke wereld

Wij krijgen op aarde vele levens om ons zielsmatig te ontwikkelen, voordat we definitief blijven leven in de geestelijke wereld. De aarde is een Goddelijke leerschool. Onze zielen ontwikkelen zich tijdens vele levens op aarde en in deze stoffelijke wereld kun je verschillende ontwikkelingsstadia onderscheiden, bijvoorbeeld: dierlijk, grofstoffelijk, stoffelijk, fijnstoffelijk etc. Deze stadia zeggen iets over de ontwikkeling van de ziel. Deze verfijning leidt uiteindelijk tot een definitief leven in de geestelijke wereld. Na je laatste leven op aarde blijf je in de geestelijke wereld. Op aarde, de stoffelijke wereld, hebben wij een stoffelijk lichaam met o.a. onze zintuigen. Na de dood hier op aarde laat je dit stoffelijke lichaam achter en leef je als ziel door in de geestelijke wereld.

In tegenstelling tot de aarde is in de geestelijke wereld alles geestelijk opgebouwd. Je zou kunnen zeggen dat de materie daar verfijnder is.

In de geestelijke wereld hebben we een geestelijk lichaam. De ziel is niet plotseling heel anders dan op aarde. Je bent in de geestelijke wereld gevoelsmatig dezelfde persoonlijkheid die je op aarde was. Het doel van de Goddelijke evolutie is dat wij ons ontwikkelen op basis van eigen verantwoordelijkheid.

Dus in de geestelijke wereld leef je verder met je geestelijk lichaam, en met het gevoel dat je hier op aarde hebt ontwikkeld kun je in de geestelijke wereld zien, praten, lachen, huilen en natuurlijk ook werken. Je hebt weliswaar je stoffelijke zintuigen op aarde achtergelaten maar in de geestelijke wereld kun je met je geestelijke zintuigen precies hetzelfde. Je zult familieleden ontmoeten en andere mensen met wie je op aarde tijdens je vele levens bent omgegaan. Er zijn in de geestelijke wereld Engelen die leiding geven aan deze grootse processen. Er wordt met je gepraat over je levens op aarde en ook wordt er gepraat over waar en met welke mensen je daar verder gaat leven.

Het ontwikkelen tot een ziel die leeft in overeenstemming met de Goddelijke wetten en principes, staat daarbij voorop. Ook zijn er volop werkzaamheden en studies. Ook dit valt goed te begrijpen tegen de achtergrond van onze eeuwigdurende ontwikkeling. Voor veel mensen is dit een hele geruststelling, omdat je tijdens je aardse leven zo vaak oploopt tegen beperkingen. Heel veel mensen hadden graag een studie willen oppakken of zich willen verdiepen in bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld muziek. Het is dan ook een hele troost dat we eeuwig leven en dat er dus voor alle mensen heel veel mogelijkheden zijn om te ontwikkelen.