Overdenking over Hemelvaart en Pinksteren

Als we het over Hemelvaart en Pinksteren hebben, moeten we eerst teruggaan naar de situatie na de kruisiging van Jezus.
Joodse priesters en Schriftgeleerden wilden voorkomen dat de volgelingen van Jezus Zijn dode lichaam zouden wegnemen en dan konden gaan verkondigen dat Jezus opgestaan was uit de doden. Deze priesters en Schriftgeleerden wisten natuurlijk als geen ander uit de profetieën – en uit de woorden van Jezus zelf – dat de Verlosser op de derde dag zou opstaan uit de dood. Daarom plaatsten zij soldaten bij het graf om te voorkomen dat het lichaam weggenomen zou worden.

Met grote angst zullen ze het bericht in ontvangst hebben genomen van de soldaten die bij het graf waren dat de steen voor het graf weggerold was en het lichaam verdwenen. De soldaten kregen geld om hierover te zwijgen.
Ondanks de pogingen om deze ‘affaire’ in de doofpot te stoppen en de rust in het volk te bewaren, ging het nieuws van de opstanding van Jezus al snel rond.
De eersten die overtuigd waren van de opstanding waren de drie vrouwen, die naar het graf waren gegaan om het lichaam van Jezus te balsemen. Zij werden aangesproken door een Engel en kregen te horen dat de Christus was opgestaan uit de doden. De vrouwen gingen heen en vertelden het iedereen. De apostelen echter konden het niet geloven. Pas nadat Jezus aan hen verscheen waren ze overtuigd.

Deze verschijningen van Engelen en van de Christus zelf waren nodig om de mensen te overtuigen dat er echt iets bijzonders aan de hand was. In de dagen na Zijn opstanding heeft Christus zich een groot aantal keren laten zien aan mensen. Ook toen de apostelen bij elkaar waren in het huis van één van hen, met de deuren gebarricadeerd uit angst voor de joden die tegen hen waren, stond Hij plotseling in hun midden. Hij voerde gesprekken met de apostelen en ook met anderen, gaf uitleg over ‘al wat het Koninkrijk Gods betreft’, over Zijn leven en de bedoeling ervan en wees op de profetieën die nu uitgekomen waren. Zeer veel mensen, waar Jezus mee te maken heeft gehad, heeft Hij op die manier bezocht.