Kerstfeest

Het Kerstfeest is een feest dat op 25 en 26 december door alle christenen en veel niet-christenen op de wereld wordt gevierd. Voor veel mensen is het een feest waarbij familie en vrienden en gezelligheid met elkaar centraal staan.

Hoewel nagenoeg alle mensen weten dat de Kerstdagen te maken hebben met de geboorte van Jezus wordt de viering van Kerst niet door alle mensen als een religieuze viering beleefd.

Wel roepen de Kerstdagen ook bij niet religieuze mensen een gevoel van samenzijn en vrede op aarde op, omdat de geboorte van Jezus zo’n belangrijk moment is in de geestelijke ontwikkeling van de mensen op aarde dat dit door alle mensen op aarde wordt gevoeld en de mensen met elkaar verbindt.

In dit artikel delen wij graag de kennis en het inzicht dat mensen kan helpen om het Kerstfeest gevoelsmatig te vieren in overeenstemming met de belangrijkheid van de geboorte van Jezus. De komst van Jezus van Nazareth op aarde is van fundamentele betekenis geweest voor de gehele mensheid, voor de geestelijke ontwikkeling van ons allemaal. Wie dat weet en beseft gedenkt zijn geboorte.

Aan Gene Zijde zijn hemelsferen en hellesferen. Mensen op aarde kunnen onder invloed staan van zielen uit deze sferen, afhankelijk van hun eigen instelling. Dat wil zeggen, positief of negatief. Voordat Jezus op aarde kwam werden de mensen op aarde vanuit de hellesferen aangezet tot zeer ernstig negatief gedrag. De invloed van de zielen uit de hellen op hun gevoels- en gedachteleven was zo groot dat de mensen niet meer geestelijk konden groeien. De mensen konden niet meer in zelfstandigheid kiezen voor goed of kwaad.

Jezus kwam op aarde om de macht vanuit de hel aan banden te leggen. Hij wilde er voor zorgen dat de macht van de hemel het overwicht heeft. Daarom werd Hij mens. Hij bracht het Christendom. Hij vertelde van het Koninkrijk der Hemelen, opdat de mensen – heel bewust – er voor konden en kunnen zorgen los te komen van de beïnvloeding vanuit de hellesferen en vanuit de duisternis in het Licht te komen. Als een mens weet dat er een hel en een hemel is zal hij instinctief kiezen voor de hemel.

Nadat Jezus aan het kruis stierf is Hij bevrijd van Zijn aardse lichaam, samen met heel veel Engelen, naar de hellen afgedaald om daar strijd te leveren tegen het kwaad. En Hij overwon. Jezus heeft de macht van het kwaad aan banden gelegd door aan te tonen dat het kwaad geen macht over Hem kon krijgen. Zijn positieve kracht was zo groot en zo sterk dat het kwaad geen vat op Hem had. Dankzij deze overwinning van Jezus de Christus kan het nooit meer zo worden als het voorheen was. Wie Hem na volgt kan niet meer door het kwaad beïnvloed worden.
Jezus heeft er dus voor gezorgd dat alle zielen/mensen weer verder kunnen op de weg naar het Licht. Door naar Zijn Woord te leven wordt uiteindelijk al het kwaad afgebroken en zullen alle mensen in het Licht komen.

Wat een Liefde! En daarom gedenken wij elk jaar met Kerst Zijn geboorte. Uit dankbaarheid voor wat Hij voor ons heeft gedaan, om goed te beseffen van welke ontzagwekkende betekenis Zijn leven voor ons is:

“Niemand komt tot de Vader, dan door mij!” (Johannes 14:6)