Auteursrecht

© Stichting Uit de Bron van Christus
Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en het gebruik van de vormgeving van deze site, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van het bestuur van Stichting ‘Uit de Bron van Christus’ c.q. rechthebbende.